Jaostot

  Rautavaaran Erämiehillä on toiminnassa kolme aktiivista jaostoa

Ampumajaosto

Hirvijaosto

Kenneljaosto